ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ


ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (ΠΕΜΠΤΗ 02/02/2012)

Φωτο 1   Φωτο 2   Φωτο 3    Φωτο 4     Φωτο 5    Φωτο 6   Φωτο 7   Φωτο 8   Φωτο 9 

   Φωτο 10     Φωτο 11     Φωτο 12     Φωτο 13    Φωτο 14    Φωτο 15    Φωτο 16   Φωτο 17