ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αρχική σελίδα


Ο «Κύκλος»  των αρχαίων Σπαρτιατών

Γέροντες: «'Αμες ποκ' ημέθ άλκιμοι νεανίες»

Κάποτε ήμασταν και εμείς εύρωστοι νέοι.

 

Ενήλικες: «'Αμες γ΄ημές ει δε λης, πείραν λάβε»

Εδώ είμαστε εμείς, αν θες λάβε πείραν.

 

Νέοι: «'Αμες δε γ΄εσόμεθα πολλώ κάρονες»

Κάποτε θα γίνουμε και εμείς καλύτεροι από εσάς (και από τους δύο προηγηθέντες κύκλους).

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)  (Β1)  (Β2)  (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)  (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)  (Ε1)  (Ε2)  (ΣΤ1)  (ΣΤ2)  (ΣΤ3)


 ΤΜΗΜΑ Α1

Υπεύθυνη Τμήματος: Μπαμπαλή Ειρήνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Α1)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

Μ. Περιβάλλοντος

5

4

7

 

6

4

Μαθηματικά

4

3

5

3

4

5

Αισθητική Αγωγή

6

5

 

 

 

2

Μουσική

 

 

4

6

 

2

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

 

3

1

Φυσική Αγωγή

7

6

3

4

 

4

Αγγλικά

 

7

 

7

 

2

Ε.Ζ

3

 

6

5

7

3

Τ.Π.Ε

 

 

 

 

5

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Α2

Υπεύθυνη Τμήματος: Βούβαρη Άρτεμη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Α2)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

Μ. Περιβάλλοντος

5

4

4

6

 

4

Μαθηματικά

3

3

3

3

3

5

Αισθητική Αγωγή

4

 

 

 

6

2

Μουσική

 

7

 

4

 

2

Θεατρική Αγωγή

 

 

7

 

 

1

Φυσική Αγωγή

 

6

5

5

4

4

Αγγλικά

 

5

6

 

 

2

Ε.Ζ

6,7

 

 

7

5

3

Τ.Π.Ε

 

 

 

 

7

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Α3

Υπεύθυνη Τμήματος: Μπουκουβάλα Ευαγγελία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(A3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

Μ. Περιβάλλοντος

6

4

7

4

 

4

Μαθηματικά

5

3

6

3

3

5

Αισθητική Αγωγή

 

 

 

6

5

2

Μουσική

 

 

3

 

4

2

Θεατρική Αγωγή

 

 

4

 

 

1

Φυσική Αγωγή

 

6

5

5

6

4

Αγγλικά

4

 

 

 

7

2

Ε.Ζ

3,7

5,7

 

 

 

3

Τ.Π.Ε

 

 

 

7

 

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Α4

 Υπεύθυνη Τμήματος: Σωτηριάδου Ευγνωσία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Α4)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

Μ. Περιβάλλοντος

6

7

4

 

6

4

Μαθηματικά

3

3

3

4

3

5

Αισθητική Αγωγή

 

 

6

 

7

2

Μουσική

4

 

7

 

 

2

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

3

 

1

Φυσική Αγωγή

5

4

5

 

5

4

Αγγλικά

 

6

 

6

 

2

Ε.Ζ

7

5

 

7

4

3

Τ.Π.Ε

 

 

 

5

 

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Β1

Υπεύθυνη Τμήματος: Ντάμπου Αικατερίνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 (Β1)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

Μ. Περιβάλλοντος

4

5

4

5

 

4

Μαθηματικά

3

3

3

3

3

5

Αισθητική Αγωγή

 

4

7

 

 

2

Μουσική

7

6

 

 

 

2

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

4

 

1

Φυσική Αγωγή

6

 

6

7

6

4

Αγγλικά

 

7

 

 

7

2

Ε.Ζ

5

 

5

6

5

3

Τ.Π.Ε

 

 

 

 

4

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Β2

Υπεύθυνη Τμήματος: Ζαγάρα Αικατερίνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Β2)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

Μ. Περιβάλλοντος

4

5

6

6

 

4

Μαθηματικά

3

3

4

5

3

5

Αισθητική Αγωγή

 

 

3

4

 

2

Μουσική

 

 

 

3

5

2

Θεατρική Αγωγή

 

4

 

 

 

1

Φυσική Αγωγή

6

7

4

 

4

4

Αγγλικά

5

6

 

 

 

2

Ε.Ζ

7

 

7

7

7

3

Τ.Π.Ε

 

 

 

 

 

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Γ1

Υπεύθυνη Τμήματος: Λαμπριανίδου Σοφία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Γ1)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

6

 

7

 

2

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1,2

1

1

8

Ιστορία

5

5

 

 

 

2

Μ. Περιβάλλοντος

 

 

4

4

3

3

Μαθηματικά

 

3

3

2

2

4

Αισθητική Αγωγή

 

 

 

3

 

1

Μουσική

 

4

 

 

 

1

Θεατρική Αγωγή

 

 

5

 

 

1

Φυσική Αγωγή

 

7

7

5

7

4

Αγγλικά

3,4

 

6

 

5

4

Ε.Ζ

6,7

 

 

 

4

3

Τ.Π.Ε

 

 

 

6

6

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Γ2

Υπεύθυνος Τμήματος: Πολυχρονίδης Αναστάσιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Γ2)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

 

7

4

 

2

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1

1,2

1

8

Ιστορία

6

6

 

 

 

2

Μ. Περιβάλλοντος

 

 

3

3

3

3

Μαθηματικά

3

3

2

 

2

4

Αισθητική Αγωγή

 

 

 

5

 

1

Μουσική

 

 

 

 

6

1

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

 

7

1

Φυσική Αγωγή

5

 

6

6

5

4

Αγγλικά

 

4,5

4

7

 

4

Ε.Ζ

4,7

7

 

 

 

3

Τ.Π.Ε

 

 

5

 

4

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Γ3

Υπεύθυνη Τμήματος: Τσιαδήρα Αθανασία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Γ3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

 

5

3

 

2

 

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1,2

1,2

 

8

 

Ιστορία

5

 

 

 

4

2

 

Μ. Περιβάλλοντος

 

4

4

 

5

3

 

Μαθηματικά

4

3

3

 

1

4

 

Αισθητική Αγωγή

3

 

 

 

 

1

 

Μουσική

 

5

 

 

 

1

 

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

 

6

1

 

Φυσική Αγωγή

6

7

6

 

3

4

 

Αγγλικά

 

6

7

5,6

 

4

 

Ε.Ζ

7

 

 

7

7

3

 

Τ.Π.Ε

 

 

 

4

2

2

 

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Δ1

Υπεύθυνη Τμήματος: Χαραλαμπίδου Σωτηρία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 (Δ1)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

 

7

 

2

2

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

1,2

1,2

 

8

Ιστορία

 

 

6

5

 

2

Μ. Περιβάλλοντος

5

6

 

 

3

3

Μαθηματικά

3

5

 

3

1

4

Αισθητική Αγωγή

 

 

 

7

 

1

Μουσική

 

 

 

 

7

1

Θεατρική Αγωγή

 

 

3

 

 

1

Φυσική Αγωγή

4

3

 

6

4

4

Αγγλικά

6,7

 

5

4

 

4

Ε.Ζ

 

7

4

 

6

3

Τ.Π.Ε

 

4

 

 

5

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Δ2

Υπεύθυνη Τμήματος: Οικονομίκου Αλεξία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Δ2)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκ

Ώρες

Θρησκευτικά

7

4

 

 

 

2

Ν. Γλώσσα

1,2

 

1,2

1,2

1,2

8

Ιστορία

6

 

 

5

 

2

Μ. Περιβάλλοντος

 

5

7

5

 

3

Μαθηματικά

3

3

6

3

 

4

Αισθητική Αγωγή

 

 

5

 

 

1

Μουσική

 

 

 

7

 

1

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

 

4

1

Φυσική Αγωγή

4

 

4

4

3

4

Αγγλικά

 

1,2

 

 

6,7

4

Ε.Ζ

 

6,7

 

6

 

3

Τ.Π.Ε

5

 

3

 

 

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Δ3

Υπεύθυνος Τμήματος: Σεϊταρίδης Παναγιώτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Δ3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

 

3

 

7

2

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

 

1,2

3,4

8

Ιστορία

4

6

 

 

 

2

Μ. Περιβάλλοντος

5

 

2

4

 

3

Μαθηματικά

3

 

1

3

6

4

Αισθητική Αγωγή

 

 

4

 

 

1

Μουσική

6

 

 

 

 

1

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

5

 

1

Φυσική Αγωγή

 

5

7

6

5

4

Αγγλικά

 

3,4

 

7

2

4

Ε.Ζ

7

7

5

 

 

3

Τ.Π.Ε

 

 

6

 

1

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

   


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Ε1

Υπεύθυνος Τμήματος: Δημητριάδης Ιωάννης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Ε1)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

7

 

6

 

2

Ν. Γλώσσα

1,2

3,4

1

 

1,2

7

Ιστορία

4

 

3

 

 

2

Φυσική-Χημεία

 

5

4

4

 

3

Γεωγραφία

 

6

 

7

 

2

Μαθηματικά

3

 

2

3

5

4

Κ. & Π. Αγωγή

 

1

 

 

 

1

Αισθητική Αγωγή

5

 

 

 

 

1

Μουσική

 

 

 

 

3

1

Θεατρική Αγωγή

 

 

6

 

 

1

Φυσική Αγωγή

7

 

7

 

 

2

Αγγλικά

6

 

5

5

4

4

Ε.Ζ

 

 

 

 

7

1

Γαλλικά-Γερμανικά

 

 

 

1

6

2

Τ.Π.Ε

 

2

 

2

 

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ Ε2

Υπεύθυνη Τμήματος: Αναγνωστοπούλου Χαμαϊδή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Ε2)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

6

 

 

7

2

Ν. Γλώσσα

1,2

 

1,2

2

1,2

7

Ιστορία

 

 

5

 

5

2

Φυσική-Χημεία

5

2

 

5

 

3

Γεωγραφία

 

 

 

7

6

2

Μαθηματικά

6

1

4

6

 

4

Κ. & Π. Αγωγή

 

 

3

 

 

1

Αισθητική Αγωγή

 

 

 

 

3

1

Μουσική

 

 

6

 

 

1

Θεατρική Αγωγή

 

3

 

 

 

1

Φυσική Αγωγή

7

4

 

 

 

2

Αγγλικά

3

 

7

3,4

 

4

Ε.Ζ

 

7

 

 

 

1

Γαλλικά-Γερμανικά

 

 

 

1

6

2

Τ.Π.Ε

4

5

 

 

 

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ ΣΤ1

Υπεύθυνη Τμήματος: Κανονίδου Πολυξένη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(ΣΤ1)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

7

 

5

 

2

Ν. Γλώσσα

1,2

 

1,2

1

1,2

7

Ιστορία

 

4

 

6

 

2

Φυσική-Χημεία

4

5

 

 

3

3

Γεωγραφία

 

 

 

4

4

2

Μαθηματικά

3

3

6

3

 

4

Κ. & Π. Αγωγή

5

 

 

 

 

1

Αισθητική Αγωγή

 

1

 

 

 

1

Μουσική

 

 

5

 

 

1

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

 

5

1

Φυσική Αγωγή

 

2

 

7

 

2

Αγγλικά

7

 

3,4

 

6

4

Ε.Ζ

 

 

7

 

 

1

Γαλλικά-Γερμανικά

 

 

 

2

7

2

Τ.Π.Ε

6

6

 

 

 

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ ΣΤ2

Υπεύθυνος Τμήματος: Τζιουβάρας Ιωάννης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(ΣΤ2)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

7

5

 

 

2

Ν. Γλώσσα

1,2

1,2

 

1

1,2

7

Ιστορία

6

6

 

 

 

2

Φυσική-Χημεία

5

 

2

3

 

3

Γεωγραφία

 

 

3

4

 

2

Μαθηματικά

4

4

1

 

4

4

Κ. & Π. Αγωγή

 

 

 

 

5

1

Αισθητική Αγωγή

7

 

 

 

 

1

Μουσική

3

 

 

 

 

1

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

7

 

1

Φυσική Αγωγή

 

5

 

 

3

2

Αγγλικά

 

3

7

5

6

4

Ε.Ζ

 

 

6

 

 

1

Γαλλικά-Γερμανικά

 

 

 

2

7

2

Τ.Π.Ε

 

 

4

6

 

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΤΜΗΜΑ ΣΤ3

Υπεύθυνος Τμήματος: Αποστολός Χρήστος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(ΣΤ3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Ώρες

Θρησκευτικά

 

7

 

 

5

2

Ν. Γλώσσα

3,4

3,4

1,2

 

3

7

Ιστορία

 

6

 

 

6

2

Φυσική-Χημεία

 

5

3

4

 

3

Γεωγραφία

 

 

7

5

 

2

Μαθηματικά

6

 

6

3

4

4

Κ. & Π. Αγωγή

 

 

 

 

1

1

Αισθητική Αγωγή

 

2

 

 

 

1

Μουσική

5

 

 

 

 

1

Θεατρική Αγωγή

 

 

 

6

 

1

Φυσική Αγωγή

 

 

 

7

2

2

Αγγλικά

1,2

 

4,5

 

 

4

Ε.Ζ

7

 

 

 

 

1

Γαλλικά-Γερμανικά

 

 

 

2

7

2

Τ.Π.Ε.

 

1

 

1

 

2

Σύνολο ωρών

7

7

7

7

7

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Α1)  (Α2)  (Α3)  (Α4)     (Β1)  (Β2)     (Γ1)  (Γ2)  (Γ3)     (Δ1)  (Δ2)  (Δ3)     (Ε1)  (Ε2)     (ΣΤ1)   (ΣΤ2)   (ΣΤ3)


ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:  Κοκαρίδα Βάια

ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ - ΕΖ - Ενισχυτική Διδασκαλία: Γλυκού Αντιγόνη

ΑΓΓΛΙΚΗΣ: Γιαννίκη Όλγα - Γιαμούζη Μαγδαληνή - Γιαμουρίδου Μαρία

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Καούρη Ελευθερία -   Σταθακοπούλου Σοφία - Τσιρογιάννη Αναστασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Κελεσίδου Σόνια - Ράπτη Ελένη

ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Παναγιώτου Μιχαηλία

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Δρίβα Ελένη

Β΄ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Μαραπίδου Αγάθη - Τσομπόλη Βαΐτσα

ΓΑΛΛΙΚΑ: Πιπερίδου Δόμνα

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Υπεύθυνος: Γαζέτης Ιωάννης

Τσομπανίδου Ελευθερία

Πρωινή Ζώνη: Οργανόπουλος Ιωάννης

 

ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Χριστότζογλου Παναγιώτα 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 Υπεύθυνοι: Κοντοφάκας Αθανάσιος  -  Λεονταρίδου Ελένη

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Γκρίζου Ελένη - Τσιρώνη Χρυσούλα

 


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας                                         Αρχική σελίδα