ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2020 - 2021

Επιμέλεια: Γιάννης Οργανόπουλος

Αρχική σελίδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ
08/05/2021

 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ενημέρωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19. 

Αγαπητοί μας γονείς των μαθητών/τριών μας,

σας ενημερώνουμε για (α) την Υπουργική Απόφαση  και (β) την Ενημέρωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19.

Συνοψίζουμε με απόσπασμα από το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα εξής:

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος,  για  την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές,  Κυριακή και Τετάρτη, έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση  στην  σχολική  μονάδα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της  ανήλικου/ης  μαθητή/τριας  και  την  αστυνομική  ταυτότητα  των  ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων, με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19». Ακολούθως,  γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων τους  με  τη  χρήση  των  κωδικών  –  διαπιστευτηρίων  της  Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) και συνεχίζουν με τη διαδικασία της υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self- testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στο σχολείο, δεν   γίνεται   δεκτός/ή και λαμβάνει απουσία.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών. Στο χειρόγραφο θα γίνεται αναγραφή όλων των στοιχείων που περιλαμβάνει η σχολική κάρτα (συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού που αναγράφεται στο επάνω αριστερό μέρος της).

Επιπλέον, σας επισυνάπτουμε και το Πρόγραμμα Προσέλευσης και Αποχώρησης των μαθητών/τριών στο σχολείο μας, το οποίο θα είναι το ίδιο που ίσχυε από τις 11/01/2021 και μέχρι το κλείσιμο των σχολείων.

Παρακαλούμε για την τήρηση των οδηγιών στη βάση της Υπουργικής Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της.

 Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

Ιωάνννης Οργανόπουλος  

 

(α) Η Υπουργική Απόφαση          (β) Η Ενημέρωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης

 

(γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

 

22/04/2021

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

Ευχόμαστε από καρδιάς  σε όλες και όλους

Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα,

με αισιοδοξία  και χαμόγελα.

 

Καλή  αντάμωση στους χώρους του  σχολείου μας.

 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΜΑΣ

 

22/04/2021

 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄και Στ΄ τάξης του σχολείου μας, σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέας Λαμψάκου Ευβοίας δημιούργησαν αυτό το παιχνίδι στο μάθημα της Πληροφορικής κατά τη διάρκεια της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τον Απρίλιο του 2021.

Συντονίστριες του έργου: Σκαρλάτου Χαρά (ΠΕ86)  και Μαμάτα Νένα (ΠΕ86)
 
"Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και στις μαθήτριες και των δύο σχολείων που με τις ιδέες τους, την προθυμία τους και την προσπάθειά τους κατάφεραν να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες."
  
 
Κάντε κλικ εδώ για να παίξετε το παιχνίδι.
 
https://scratch.mit.edu/projects/519294012

 

22/04/2021

  

1. Υ.ΠΑΙ.Θ.: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

 

2.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

 

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

14/03/2021

 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φ.7/28551/Δ1/11-03-2021)

«Ρυθμίσεις βαθμολογίας Β’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-21»

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την συγκεκριμένη Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου B΄́ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης 17/03/2021. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα επικοινωνήσουν με τους γονείς/κηδεμόνες (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για να γνωστοποιήσουν τον τρόπο προφορικής ενημέρωσής τους για την επίδοση των παιδιών τους.
Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.

 

14/03/2021

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΑΣ

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 16/03/2021 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί μας γονείς,

Όπως ήδη γνωρίζετε,  λόγω του ότι οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για δύο εβδομάδες, θα ξεκινήσει και πάλι από την Τρίτη 16/03/2021 η Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Προς τούτο, σας γνωστοποιούμε για μία ακόμη φορά τα προγράμματα για την υλοποίηση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ανά τμήμα και τους συνδέσμους για την πλατφόρμα σύχρονης εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Επίσης, σας παραθέτουμε πίνακα με την ώρα έναρξης, την ώρα των διαλειμμάτων και τη διάρκεια της κάθε διδακτικής ώρας  και οδηγό σύνδεσης στην Πλατφόρμα Webex.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ WEBEX

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ WEBEX

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

 

Α1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       Α2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       Β1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   Β2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Γ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    Γ2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       Δ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      Δ2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Ε1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    Ε2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΣΤ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ          ΣΤ2   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους σας

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού σχολείου Kατερίνης

Ο Διευθυντής

Γιάννης Οργανόπουλος

 

09/03/2021

 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 10/3/2021

Αγαπητοί μας γονείς των μαθητών/τριών μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"
 
σας ενημερώνουμε ότι  έγινε  ανανέωση της σύμβασης  του ΟΠΕΚΑ  με την Ανάδοχο Εταιρεία   ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ  Α.Ε.    Oπότε θα παραλαμβάνουμε και πάλι Σχολικά Γεύματα από αύριο Τετάρτη 10/3/2021.

 

28/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ (ΠΡΩΤΗ) ΤΑΞΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2021 - 2022

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ  Υ.ΠΑΙ.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22»

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

4. ΑΙΤΗΣΗ  - ΔΗΛΩΣΗ  ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

27/02/2021

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/03/2021 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το πιο κάτω ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας

"Κατόπιν  επικοινωνίας μας με τον ΟΠΕΚΑ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα λήγει η σύμβασή τους με την Ανάδοχο Εταιρεία Παροχής γευμάτων   ΤΟΠ  ΚΡΑΦΤ  Α.Ε. Ως  εκ τούτου οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν το πρόγραμμα σίτισης "Σχολικά Γεύματα" δεν θα παραλαμβάνουν γεύματα από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και για όσες ημέρες χρειαστεί μέχρι να ανανεωθεί η σύμβασή τους  με την ίδια ή άλλη Ανάδοχη Εταιρεία. Για την έναρξη υλοποποίησης και πάλι του προγράμματος θα σας ενημερώσουμε εγγράφως όταν λάβουμε κι εμείς τη σχετική ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΑ.  Παρακαλούμε τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν το εν λόγω πρόγραμμα να ενημερώσουν τους κηδεμόνες των συμμετοχόντων μαθητών /τριών στο πρόγραμμα σίτισης σχετικά με την παραπάνω ενημέρωσή μας. ΔΙΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, 26/02/2021
 

16/02/2021

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Κλειστές θα παραμείνουν τελικά και αύριο Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης. Η νεότερη απόφαση λήφθηκε, καθώς ο Δήμαρχος Κατερίνης σε συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα, έκανε αποδεκτό σχετικό αίτημα που διατύπωσαν σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων.
Ειδικότερα, οι τελευταίοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν και καθιστούν εν μέσω πανδημίας επικίνδυνη την προσέλευση και παραμονή των μαθητών στα σχολεία.

 

15/02/2021

 

Κλειστά και αύριο Τρίτη 16/02/2021 όλα τα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, με νέα απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.

«Λόγω του συνεχιζόμενου ολικού παγετού στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας και κατόπιν συνεννόησης με τους Δημάρχους των 38 Δήμων της περιοχής, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία, αλλά και τους επτά τοπικούς Αντιπεριφερειάρχες, αποφασίσαμε να παραμείνουν και αύριο Τρίτη κλειστά όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Κεντρική Μακεδονία. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να μην διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των μαθητών και των συνοδών τους εξαιτίας των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.
 

Διευκρινίζεται ότι για την Τετάρτη δεν θα ληφθεί ενιαία απόφαση, αλλά θα ληφθεί απόφαση από κάθε Δήμο ξεχωριστά, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν σε τοπικό επίπεδο και πάντα με στόχο την απολύτως ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και των πολιτών.

 

14/02/2021

 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/02/2021 - ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 
Αγαπητοί μας γονείς των μαθητών/τριών μας
 

Τη Δευτέρα 15.02.2021 κλειστά όλα τα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Κλειστά θα παραμείνουν για αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.
 

«Εξαιτίας της χιονόπτωσης και του συνεχιζόμενου ολικού παγετού στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας και κατόπιν συνεννόησης με τους Δημάρχους των 38 Δήμων της περιοχής, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία, αλλά και τους επτά τοπικούς Αντιπεριφερειάρχες, αποφασίσαμε να παραμείνουν αύριο Δευτέρα κλειστά όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Κεντρική Μακεδονία. Σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αύριο θα επανεξεταστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή και θα ληφθούν αποφάσεις για την Τρίτη. Ο συνδυασμός της πανδημίας του κορονοϊού και των καιρικών φαινομένων δεν επιτρέπει να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των μαθητών και των συνοδών τους. Πέραν της χιονόπτωσης, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, τις επόμενες μέρες περιμένουμε σε όλη την Κεντρική Μακεδονία συνθήκες ολικού παγετού, που εγκυμονούν κινδύνους για τους μετακινούμενους», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.


Στη βάση οδηγιών της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας, που έχουμε λάβει την Παρασκευή το μεσημέρι, σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει τηλεκπαίδευση (όσο τα σχολεία είναι κλειστά), με το πρόγραμμα που είχαμε από 18 Νοεμβρίου μέχρι τις  διακοπές των Χριστουγέννων.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ WEBEX

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

 

Α1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       Α2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       Β1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   Β2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Γ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    Γ2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       Δ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      Δ2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Ε1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    Ε2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΣΤ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ          ΣΤ2   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

17/01/2021

 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση και των τριών Δήμων της Πιερίας ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 οι μαθητές όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας θα προσέλθουν στα σχολεία τους στις 09.30΄ το πρωί λόγω παγετού.

10/01/2021

 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
(Απόφαση υπ’ αριθμ.: 14/08-01-2021 του Συλλόγου Διδασκόντων)

 

Αρχείο Word

 

20/12/2020

ΑΡΧΕΙΟ PDF     ΑΡΧΕΙΟ JPEG  

 

20/12/2020

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Κόσμου μπαίνει φέτος στα σπίτια όλων των πολιτών!

Κάθε μέρα από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, διαδικτυακά και στη DION TV, με ένα δίωρο περίπου πρόγραμμα, από 19.00΄ μέχρι 20.45΄-21.00΄.

Ιστορίες από τον Αη Βασίλη, παραμύθια από αφηγητές και αφηγήτριες, εικαστικές κατασκευές, μαγειρέματα στο Φουρνίν, μουσικές κομπανίες,, 14 DJs της πόλης μας κρατούν συντροφιά με μουσική από Βινύλιο, συνεντεύξεις και πολλά άλλα για μικρούς και μεγάλους.

Βλέπετε εδώ το καθημερινό Πρόγραμμα

 

18/12/2020

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Υλοποίηση δράσης: “Τα σχολεία στέλνουν μήνυμα αγάπης”

Στο πλαίσιο της έμπρακτης ένδειξης αλληλεγγύης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που δοκιμάζεται εξ αιτίας της πανδημίας, αλλά και σε νοσηλευόμενους με κορωνοϊό, που θα περάσουν τις γιορτινές ημέρες μακριά από τους οικείους τους, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων υλοποιεί τη δράση «Τα σχολεία στέλνουν μήνυμα αγάπης». Η δράση αφορά στην παρότρυνση των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης να φιλοτεχνήσουν εορταστικές ευχετήριες κάρτες/ζωγραφιές, οι οποίες θα αποσταλούν σε όποιο από τα δημόσια νοσοκομεία που φαίνονται στο Παράρτημα επιθυμεί κάθε μαθητής/μαθήτρια. Επιπλέον στοχεύει  στην περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών, των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και των εννοιών της προσφοράς και του εθελοντισμού.

Σχετικά με τη διαδικασία αποστολής, οι γονείς/κηδεμόνες έχουν δύο επιλογές:

1.Να αποστείλουν ταχυδρομικά την κάρτα του παιδιού τους στο νοσοκομείο της επιλογής τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΎΚΛΙΟ).

και/ή

2.Να αναρτήσουν την κάρτα σε εφαρμογή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ώστε να αναρτηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής της ευχετήριας κάρτας είναι η ακόλουθη:

-Οι μαθητές/μαθήτριες ζωγραφίζουν σε χαρτί (μεγέθους το πολύ Α4) μια ευχετήρια κάρτα. -Οι γονείς την φωτογραφίζουν με το κινητό τους και την αποθηκεύουν σε αρχείο εικόνας (.jpg, .png). -Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν στον υπολογιστή τους την κάρτα τους με κάποιο πρόγραμμα ζωγραφικής, π.χ. paint και να την αποθηκεύσουν σε αρχείο εικόνας (.jpg, .png). -Οι γονείς/κηδεμόνες με τα συνθηματικά πρόσβασης  του παιδιού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνδέονται στην ιστοσελίδα https://gallery.sch.gr και υποβάλλουν την ευχετήρια κάρτα. -Με την επιτυχή υποβολή λαμβάνουν το μήνυμα «Η κάρτα σας υποβλήθηκε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε καλές εορτές». Η διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί. Επισημαίνεται ότι σε κάθε κάρτα πρέπει να αναγράφεται μόνο το μικρό όνομα του/της μαθητή/τριας που τη φιλοτέχνησε καθώς και η σχολική μονάδα φοίτησής του/της. Επειδή οι κάρτες θα αναρτηθούν σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, δεν πρέπει να αναγράφεται το επώνυμο ή άλλα προσωπικά στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας, επάνω στην κάρτα. Οι κάρτες που θα υποβληθούν, θα ελεγχθούν από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως προς την καταλληλότητά τους. Οι κάρτες συστήνεται να αποσταλούν/αναρτηθούν ιδανικά έως την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου.

 

15/12/2020

 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 5485/Τεύχος Β΄/11-12-2020)

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την συγκεκριμένη Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  που μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω,

ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου Α ́ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.

 

Η Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε αρχείο Pdf

 

14/12/2020

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ-ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
/ Δ-ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

«Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την 2η έξαρση της πανδημίαςSARS-CoV-2»

 

12/12/2020

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 168081/ΓΔ4/10-12-2020)
Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού (4 Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη)

 

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ (Α) 

 

  3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ (Β)       4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

 

09/12/2020

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές
ΘΕΜΑ:
«Ψυχοπαιδαγωγικές επιπτώσεις της πανδημίας και αντιμετώπισή τους
»

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:30 μ.μ.

 

03/12/2020

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)

 

«Αρχές διαχείρισης υπόπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ 11 Νοεμβρίου 2020

 

17/11/2020

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί μας γονείς,

 Σας γνωστοποιούμε τα προγράμματα για την υλοποίηση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ανά τμήμα και τους συνδέσμους για την πλατφόρμα σύχρονης εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Αυτά τα αρχεία θα σταλούν και στα e-mails σας. Επίσης, σας παραθέτουμε πίνακα με την ώρα έναρξης, την ώρα των διαλειμμάτων και τη διάρκεια της κάθε διδακτικής ώρας  και οδηγό σύνδεσης στην Πλατφόρμα Webex.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ WEBEX

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ WEBEX

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

 

Α1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       Α2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       Β1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   Β2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Γ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    Γ2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       Δ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      Δ2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Ε1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    Ε2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΣΤ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ          ΣΤ2   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους σας

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού σχολείου Kατερίνης

Ο Διευθυντής

Γιάννης Οργανόπουλος

 

15/11/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Εγκύκλιος υπ' αριθμ. πρωτ. 155692/ΓΔ4/14-11-2020)

  Οδηγίες και πληροφορίες για την  Εξ Αποστάσως Εκπαίδευση

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΑΣ

Αγαπητοί μας γονείς,

 Θα λάβετε έγκαιρη ενημέρωση για την υλοποίηση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης τόσο στις ιστοσελίδες του σχολείου μας όσο και στα e-mails σας.

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους σας

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού σχολείου Kατερίνης

Ο Διευθυντής

Γιάννης Οργανόπουλος

 

13/11/2020

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ WEBEX

 Για την Σύγχρονη Εξ Αποστάσως Εκπαίδευση

14/11/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

  Aρχείο Word

 

06/11/2020

 

Για μεμονωμένες μετακινήσεις μαθητών/τριών (ΑΠΟ ΔΕΥΤΈΡΑ 09/11/2020) απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

 • Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ στάλθηκε σε όλους τους γονείς, μέσω των μαθητών/τριών μας, με συμπληρωμένο το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου του κάθε παιδιού, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Διευθυντή του σχολείου. 
  Θα πρέπει ο κάθε γονέας να γράψει τη διεύθυνση κατοικίας στο απαιτούμενο πεδίο και τα χρονικά διαστήματα μετακίνησης προς και από το σχολείο, ανάλογα με την απόσταση της κατοικίας από το σχολείο, στα πεδία:
  "τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών:
   (Πρωί) _____π.μ. και _____π.μ.

  (Μεσημέρι) _____μ.μ. και ____μ.μ."

ΠΗΓΗ:    https://forma.gov.gr/

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07/11/2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (PDF)

Μεμονωμένες μετακινήσεις (Τύπου Β)

Για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β), έχετε 3 επιλογές: SMS, εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

1. Αποστολή SMS

Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:
 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 3. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.
 5. Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση [κενό] X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από κινητά τηλέφωνα με κάρτα SIM των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην Ελλάδα (Cosmote, Vodafone GR, Wind). Προκειμένου να κάνουν χρήση της υπηρεσίας 13033 οι πολίτες με συσκευή που έχει κάρτα SIM δικτύου του εξωτερικού, μπορούν να προμηθευτούν μια σύνδεση καρτοκινητού από τα σημεία πώλησης των παρόχων. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της υπηρεσίας 13033 είναι δωρεάν.

Τα μηνύματα του 13033 αφορούν αποκλειστικά σε επιβεβαίωση κατ'εξαιρεση μετακίνησης. Το 13033 δεν στέλνει μηνύματα που παραπέμπουν σε εγκατάσταση λογισμικού ή σε ιστοσελίδα άλλη από το forma.gov.gr 

 

29/10/2020

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Οι κλειστές προσφορές των ενδιαφερόμενων μαζί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης

μέχρι τις 19-11-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., οπότε και θα ανοιχτούν με την παρουσία των ενδιαφερόμενων από τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2351033011

 

Αρχείο Pdf

 

23/10/2020

 

6o 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 ΠΡΟΣ: Τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου μας

 

ΘΕΜΑ: Εορταστικές εκδηλώσεις για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Φ7/ΦΜ/143840/Δ1/21-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα λάβουν χώρα την Τρίτη 27/10/2020 και θα πραγματοποιηθούν εντός του κάθε τμήματος.

Στις 08:15΄ θα προσέλθουν οι μαθητές/τριες του σχολείου κανονικά (χωρίς τσάντες) και θα αποχωρήσουν μεταξύ 09.30΄ και 09.40΄.

Παρακαλούμε για την ακριβή τήρηση της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

Κατά την ημέρα εκείνη δε θα λειτουργήσει το Ολοήμερο.

 Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Οργανόπουλος

 

24/09/2020

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services).

 Παρακαλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν σχετικά τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ οτι μπορούν να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

·         Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

·         Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.

·         Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν.

·         Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

·         Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.

·         Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

 Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και  υποστήριξή σας στην εγγραφή των μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 Σας ευχόμαστε καλή Σχολική Χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας !

 Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
-------------------------------------------------------------------
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών,
http://www.sch.gr/helpdesk
Τηλέφωνο:  801-11-801-81

 

24/09/2020

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (18/09/2020)
Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες

 

18/09/2020

 

 ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ Youtube

https://www.youtube.com/watch?time_continue=232&v=znv_yKp05U4&feature=emb_logo

την Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και τη σωστή χρήση μάσκας για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:

«Η σωστή χρήση μάσκας από μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οδηγίες προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς»,  την Παρασκευή 1809‐2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΤΑΝ:

1.   Ο    κ.    Ροηλίδης    Εμμανουήλ Παιδίατρος‐Λοιμωξιολόγος Καθηγητής   Α.Π.Θ.,

Διευθυντής της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ. του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο.

2.   Ο κ. Νίτσας Νικόλαος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος‐ Παιδοφθαλμίατρος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 
15/09/2020

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και τη σωστή χρήση μάσκας για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:

«Η σωστή χρήση μάσκας από μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οδηγίες προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1809‐2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην ημερίδα θα λάβουν μέρος:

1.   Ο    κ.    Ροηλίδης    Εμμανουήλ Παιδίατρος‐Λοιμωξιολόγος Καθηγητής   Α.Π.Θ.,

Διευθυντής της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ. του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο.

2.   Ο κ. Νίτσας Νικόλαος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος‐ Παιδοφθαλμίατρος, πρόεδρος του

Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 Για το λόγο αυτό παρακαλούμε, όποιος εκπαιδευτικός, μαθητής ή γονέας έχει σχετικά ερωτήματα, να τα διατυπώσει στην πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στη διεύθυνση: https://www.submit.kmaked.eu έως την Πέμπτη 17‐09‐20, ώρα 15:00 μ.μ.


 

Αρχείο Pdf

 

10/09/2020

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας,

εύχεται σε όλες/όλους τις μαθήτριες και τους μαθητές

και σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες

 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 

Έναρξη διδακτικού έτους: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

 Ο Αγιασμός θα γίνει στο σχολείο μας στις 11.00΄  π.μ.

Τα παιδιά θα προσέλθουν στο σχολείο έχοντας μάσκα.

Οι γονείς θα παραμείνουν έξω από τον αύλειο χώρο του σχολείου.

 

Αρχείο Pdf

 

 

10/09/2020

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

10/09/2020

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, […] κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

 

10/09/2020

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

1. Για γονείς   2. Για εκπαιδευτικούς   3. Για γονείς και εκπαιδευτικούς (Πώς πρέπει να μιλάω στα παιδιά για Coviid-19)

 

Για μαθητές

 

Για χρήση μάσκας1       Για χρήση μάσκας2     Ο μασκούλης

 

09/09/2020

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

05/09/2020  

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση
του/της Σχολικού/ής Τροχονόμου

 Ο Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης,

 Έχοντας υπόψη,

 την από 16/06/2020, Υπεύθυνη Δήλωση της Σχολικής Τροχονόμου του σχολείου, στην οποία αναφέρει ότι δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της για το σχολικό έτος 2020 - 2021,

καλεί όσες/όσους επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως σχολικοί τροχονόμοι, για το σχολικό έτος 2020 - 2021, να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο του Διευθυντή του σχολείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 Προηγούνται γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο, χωρίς να αποκλείονται άλλα ενδιαφερόμενα άτομα. Η επιλογή του ατόμου που θα αναλάβει καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή η οποία αποτελείται από:

 1. Τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο (με αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή).

 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης ή τον Αντιπρόεδρο.

 3. Την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (ή εκπρόσωπό της),  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Από την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, από 07.00΄ π.μ. έως και 13.15΄ μ.μ.  

 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αρχική σελίδα